Publikacje2021 rok – dla spółek raczej optymistyczny.

26 stycznia, 2021

Celem spółek z indeksu WIG30 jest utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie. Skupiają się na rozwoju organicznym. Nieliczne planują przejęcia.

WIG, indeks szerokiego rynku, w 2020 r. stracił 1,4 proc., na co głównie wpływ miały największe spółki. WIG20 stracił 8 proc., a WIG30 poradził sobie niewiele lepiej, spadając o ponad 6 proc. W najlepszej kondycji jest sWIG80, którego wynik na koniec roku to 34 proc. na plusie. Jak w tym roku wypadną blue chips?
Jak wskazują badania 28 z 30 spółek w WIG30 otrzymało w ostatnich tygodniach przynajmniej jedną pozytywną rekomendację. Analitycy uważają, że to może spowodować przestrzeń do zwyżki wyceny. Ta zaś jest pochodną kondycji biznesu i jego perspektyw. Dlatego sprawdziliśmy, jak 2021 r. widzą zarządy największych giełdowych firm.

Wszystkie spółki, które tworzą WIG30, posiadają umiarkowanie optymistyczne spostrzeżenia. Zakładają się, że 2021 r. będzie lepszy od minionego. Podstawą rozwoju w 2021 jest „wzrost przychodów i wyniku netto względem 2020 r. „.
Znaczna część spółek nie będzie modyfikować liczby pracowników. Jeżeli przewidziane byłyby duże gospodarcze zmiany, pewnie sytuacja zatrudnień byłaby inna.

W WIG30 znajdują się różne spółki reprezentujące wiele branż. Takie branże jak odzież i restauracje ucierpiały najmocniej. Najtrudniejsza do odbudowania jest kwestia finansowania. Jak twierdzą firmy, priorytetem w 2021 jest pozyskiwanie dodatkowego finansowania. Większość wskazała na finansowanie dłużne.
Rada Polityki Pieniężnej w minionym roku obniżyła stopy procentowe aż trzykrotnie – w sumie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej. Na grudniowym posiedzeniu utrzymała stopy bez zmian, co oznacza, że referencyjna wynosi 0,1 proc. Prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący RPP Adam Glapiński zasygnalizował jednak, że możliwe jest dalsze obniżenie stóp w I kwartale 2021 r.

Emisja akcji, to także plan spółek na 2021 rok, lecz to w dużej mierze będzie zależeć od sytuacji na rynku kapitałowym.
Ekonomiści z Credit Agricole wskazują na wzrost inwestycji firm w II połowie 2021 r. W II półroczu tego roku i w 2022 r. podstawowym czynnikiem wsparcia dla wzrostu PKB będzie też realizacja projektów inwestycyjnych w ramach unijnego Funduszu Odbudowy.

 

POLECAMY: 

 

Źródło:

https://www.parkiet.com/Firmy/301059989-Najwieksze-firmy-patrza-na-ten-rok-raczej-z-optymizmem.html

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »