AktualnościPublikacjeCzy nadal istnieje spółka komandytowa?

19 marca, 2021

Spółka komandytowa po zmianach będzie traktowana podatkowo jak osoba prawna i podmiot gospodarczy. Ale nie do końca.

Według Ministerstwa Finansów zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych są spowodowane zawieraniem różnych struktur z innymi podmiotami, w tym z osobami prawnymi, często po to by omijać podatki.

Dla celów podatkowych zmieniono ich status, podobny do np. spółek z o.o., jednak nie dokonano zmian ani w prawie cywilnym ani prawie spółek, dzięki którym spółka komandytowa zdobyłaby osobowość prawną. Takie zmiany, powodują oczywiście nowe dla podatników i wspólników skutki …

Zyski wspólnika z takiej spółki nie będą traktowane jak zyski z działalności gospodarczej, będą to zyski z udziału w osobie prawnej, mimo, że spółka komandytowa taką osobą nie będzie.

Jeżeli więc ktoś posiada udział w spółce komandytowej i prowadzi też np. indywidualną działalność gospodarczą, nie połączy przychodów i kosztów z tej działalności z przychodami i kosztami spółki komandytowej. Wszystkie rozliczenia trzeba będzie dokonywać oddzielnie

Spółka komandytowa nie będzie mogła tworzyć podatkowych grup kapitałowych. Wcześniej, wspólnik mógł łączyć „wyniki” takich spółek komandytowych i płacił podatek od łącznego dochodu przez nie wygenerowanego, z uwzględnieniem strat.
Na gruncie nowych przepisów takie połączenia nie będą już możliwe, ponieważ przychody i koszty w każdej ze spółek będą rozliczane osobno na potrzeby ustalenia CIT.

Modyfikacja formy prawnej prowadzenia działalności, nie jest prostym procesem. Niskie opodatkowanie uzyskane wskutek takiego przekształcenia może spowodować negatywne skutki biznesowe – wzrost odpowiedzialności wspólników, administracyjno-księgowe utrudnienia związane ze zmianą formy prawnej. Takie przekształcenie może spowodować nawet czasowe zawieszenia lub spowolnienia operacji biznesowych.

 

POLECAMY:

 

źródło: https://www.rp.pl/P ostepowanie-podatkowe/303169964-Przeksztalcenie-spolki-komandytowej-w-inna-spolke-o sobowa.html

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »