AktualnościPublikacjeDecyzje podejmowane przez organy spółdzielni w czasach epidemii.

27 stycznia, 2021

Stan epidemii COVID-19 dotyka także spółdzielni, często utrudniając lub wręcz sabotując procesy decyzyjne, w tym funkcjonowanie organów kolegialnych o większej niż zarząd liczebności, czyli rad nadzorczych oraz walnych zgromadzeń.

Jednak mogą one podejmować uchwały w trybie głosowania pisemnego lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Epidemia utrudnia pracę organów spółdzielni, w tych czasach trudniej podejmuje się decyzje. Utrudniona jest praca przede wszystkim rad nadzorczych oraz walnych zgromadzeń. W dzisiejszych czasach mogą one jednak podejmować decyzje. także dzięki środkom porozumiewania się na odległość.

Pewne możliwości spółdzielni dają ustawy związane z COVID -19.
Został dostrzeżony problem zgromadzeń organów, w odpowiedzi na to dokonano nowych regulacji. Ustalono, że obowiązkowe doroczne walne zgromadzenia członków w spółdzielniach mogą odbyć się w terminie 6 tygodni od ustania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Nie wpływa to jednak, na proces podejmowania uchwał, które wpływają na decyzyjność zarządu. np. w zakresie zbywania nieruchomości).
Co z sytuacją, gdy należy podjąć natychmiastowe czynności, a niezbędna jest zgoda właściwych organów spółdzielni, wyrażona w formie uchwały?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest jednak pozyskanie takich uchwał w zgodzie z obowiązującymi restrykcjami.

Zdalnie lub pisemnie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Walne Zgromadzenie zdobywa umiejętność, podejmowania uchwał w drodze pisemnej. Ustawą z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono do art. 36 ustawy Prawo Spółdzielcze dodatkowe paragrafy 9-13.
Zarząd lub rada nadzorcza spółdzielni mają prawo zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie w trybie głosowania pisemnego.
Taki przywilej, wymaga poinformowania wszystkich członków spółdzielni o zamiarze podjęcia uchwały w ten sposób. Regulacja ta może być również stosowana w przypadku zebrania przedstawicieli członków na mocy art. 37 § 2 Prawa spółdzielczego. Nawet jeżeli zapis w statucie nie przyzwala ja dokonanie takich czynności, przepisy ustawy mają moc nadrzędną.

W związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających podjęcie uchwał w drodze głosowania pisemnego lub w drodze środków porozumiewania się na odległość Ministerstwo Sprawiedliwości, wskazało, tryb ten nie jest dostępny dla spółdzielni mieszkaniowych. Ministerstwo uzasadnia swoje stanowisko odrębną regulacją trybu organizacji i zwoływania walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej w art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ministerstwo wyjaśniając swój pogląd powołuje się na art. 1 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepis ten stanowi, że normy Prawa spółdzielczego stosuje się do spółdzielni mieszkaniowych tylko tam, gdzie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera własnego unormowania określonego zagadnienia.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego także spółdzielnie mieszkaniowe mogą także podjąć uchwałę przez walne zgromadzenie w drodze głosowania pisemnego bez obowiązkowego zwoływania obrad walnego zgromadzenia.

 

POLECAMY: 


Źródło:https://www.prawo.pl/prawo/spoldzielnie-w-czasie-epidemii-organy-moga-podejmowac-decyzje,505619.html

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »