PublikacjeObrót handlowy UE – Wietnam bez cła ?

16 września, 2020

W dniu 01 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa, mająca na celu ułatwienie handlu i inwestycji między UE i Wietnamem, poprzez liberalizację cen w obrocie handlowym. (ang. Free Trade Agreement , tzw. Umowa FTA)
Unia Europejska podpisała z Wietnamem umowę o wolnym handlu. Ustawa ma pozytywnie wpływać na kontakt i warunki między unijnymi przedsiębiorstwami a wietnamskim rynkiem.

Co nowego wprowadza ustawa?

Umowa doprowadzi do powstania silniejszych relacji gospodarczych z drugim co do wielkości partnerem handlowym UE w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), po Singapurze. Wartość wymiany towarowej między UE a Wietnamem sięga niemal 50 mld EUR rocznie, a w przypadku usług kwota ta wynosi prawie 4 mld EUR

W ustawie zniesiono większość ceł na towary importowane zarówno do Unii Europejskiej jak i do Wietnamu. Cła, które nie zostały zniesione w tej ustawie, mają zostać zniesione w ciągu najbliższych lat (7-10 lat w zależności od rodzaju towarów).

W umowie przewidziano także ujednolicenie standardów sanitarnych oraz tych dotyczących zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań importowych, by móc łatwiej handlować produktami roślinnymi i zwierzęcymi.

Z chwilą wejścia w życie Umowy FTA, zostanie zniesione 65% ceł na unijne towary importowane do Wietnamu oraz 71% ceł na wietnamskie towary importowane do UE. Pozostałe cła zostaną zniesione stopniowo. Okresy przejściowe obejmą najbardziej wrażliwe towary, w tym m.in. wyroby włókiennicze i obuwie.

W przypadku wrażliwych produktów rolnych : m.in. ryżu, kukurydzy, czosnku, grzybów, jaj, cukru i produktów o wysokiej zawartości cukru, skrobi z manioku, innych rodzajów zmodyfikowanej skrobi, etanolu, surimi i tuńczyka w puszkach import zostanie ograniczony

Zgodnie z umową zniesione zostaną cła na szereg ważnych produktów eksportowych UE:
• prawie wszystkie maszyny i urządzenia będą zwolnione z ceł już po wejściu w życiu umowy, a pozostałe po 5 latach;
• motocykle z silnikami o pojemności powyżej 150 cm³ zostaną w pełni zwolnione z ceł po 7 latach, a samochody po 10 latach;
• części samochodowe zostaną zwolnione z ceł po 7 latach;
• około połowa produktów farmaceutycznych z UE będzie zwolniona z ceł z dniem wejścia w życie umowy. Reszta po 7 latach;
• z chwilą wejścia w życie umowy zniesione zostaną cła na wszystkie tekstylia;
• blisko 70 proc. unijnego eksportu chemikaliów będzie zwolnione z ceł od czasu wejścia w życie umowy. Pozostałe produkty zostaną zwolnione po 3, 5 lub 7 latach;
• wina i napoje spirytusowe będą całkowicie wolne od ceł po 7 latach;
• mrożona wieprzowina będzie wolna od ceł po 7 latach, wołowina po 3 latach;
• produkty mleczarskie po maksymalnie 5 latach, a przetwory spożywcze po maksymalnie 7 latach;
• cła na mięso drobiowe będą stopniowo zmniejszane do 0 proc. w ciągu kolejnych 10 lat.

Oprócz zniesienia ceł importowych, Wietnam zniesie również cła eksportowe obowiązujące obecnie w handlu dwustronnym z UE. Zgodził się też nie podnosić stawek tych ceł, które w drodze wyjątku zostaną utrzymane.

 

Polecamy:

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/umowa-gospodarczo-handlowa-ue-wietnam-evfta

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »