Obsługa kredytów
frankowych

Zbigniew Szydłowski jest Partnerem Zarządzającym w Kancealrii Vindigo specjalizującej się w pomocy frankowiczom.

Świadczymy pomoc prawną osobom dotkniętym problemami finansowymi w związku z zaciągniętym kredytem we frankach szwajcarskich. Oferujemy pomoc na etapie postępowania reklamacyjnego, w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym, jak i na etapie postępowania sądowego. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem ”Stop Bankowemu Bezprawiu”.

Zapewniamy:

 • bezpłatną, kompleksową analizę umowy kredytowej pod kątem istnienia niedozwolonych postanowień umownych,
 • bezpłatne wyliczenie nadpłat z tytułu klauzul niedozwolonych,
 • przygotowanie reklamacji do banku,
 • przeprowadzenie postępowania przed Rzecznikiem Finansowym,
 • sporządzenie zawezwania do próby ugodowej,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym.

Możesz zyskać:

 • przerwanie biegu przedawnienia,
 • redukcję kwoty zadłużenia,
 • odzyskanie środków nadpłaconych rat kredytu,
 • odzyskanie spreadów walutowych,
 • wyeliminowanie abuzywnych zapisów umowy kredytu,
 • odzyskanie kwot zapłaconych za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Skontaktuj się z nami zanim Twoje roszczenie z tytułu umowy kredytowej ulegnie przedawnieniu!

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »