PublikacjeOpodatkowanie CITem spółki komandytowej !

5 października, 2020

Rząd poinformował, że w ramach uszczelniania podatku dochodowego planuje opodatkować CITem spółki komandytowe. Czy to znaczy, że ta forma prawna jest sposobem omijania przepisów podatkowych i unikania opodatkowania?
30 września 2020 r. projekt ustawy został skierowany do Sejmu. Ze względu na to, że planowane zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. należy spodziewać się, że w najbliższych dniach projekt zostanie przedstawiony w Sejmie i poddany pod głosowanie.
Od 1 stycznia 2021 r. podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) staną się spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Jednym z głównych celów tej nowelizacji ma być uszczelnienie systemu podatku dochodowego. W ramach realizacji tego celu projekt przewiduje objęcie opodatkowaniem wg ustawy o CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych (tych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym).
Oznacza to, że dochody uzyskiwane za pośrednictwem spółki komandytowej będą w praktyce podlegały podwójnemu opodatkowaniu – na poziomie spółki i przy każdej wypłacie zysków do wspólników.
Spółka komandytowa będzie płaciła podatek od uzyskanych dochodów na takich samych zasadach jakie występowały dotychczas w spółce z o.o., akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej, a więc według stawki podstawowej 19% lub, jeśli spełni odpowiednie warunki, stawki 9%.
Argumentem dla opodatkowania CITem spółek komandytowych jest wykorzystywanie tej formy prawnej do międzynarodowej optymalizacji podatkowej z udziałem spółek zagranicznych. Jednak z bazy Info Credit na dzień 22 września 2020 roku, wynika, że zaledwie 1.541 spółek komandytowych w Polsce posiada jakikolwiek kapitał zagraniczny (3% spółek komandytowych).
Ministerstwo Finansów podaje także, że częstą formą optymalizacji podatkowej jest wykorzystywanie spółek zagranicznych z siedzibą na Malcie, Cyprze oraz w Luksemburgu, krajach uważanych za raje podatkowe. Jednak z danych wskazanych w bazie Info Credit, w spółkach komandytowych uczestniczy zaledwie 16 podmiotów maltańskich, 55 cypryjskich oraz 128 luksemburskich. Wynika więc, że podmioty z tych krajów uczestniczą w zaledwie 0,4% spółek komandytowych w Polsce!
Można stwierdzić, że jeśli, międzynarodowa optymalizacja występuje w Polsce wyjątkowo rzadko, a organy podatkowe posiadają dużą liczbę narzędzi, żeby móc się jej przeciwstawić opodatkowanie kilkudziesięciu tysięcy spółek nowym podatkiem po to by walczyć z rzekomą międzynarodową optymalizacją jest nie do końca konieczne.
Należy zwrócić uwagę, że po dokonaniu modyfikacji zgodnie z propozycjami, sytuacja prawna komandytariusza będzie gorsza niż sytuacja wspólnika spółki z o.o.
Mimo dużego wzrostu liczby spółek komandytowych w ostatnich, na koniec 2019 roku w Polsce było zarejestrowanych aż 429.000 spółek z o.o. (ponad 10 razy więcej niż komandytowych!), 291.000 spółek cywilnych oraz ponad 35.000 spółek jawnych.
Wynika, że tylko pewien procent przedsiębiorców wybiera dla prowadzenia swojej działalności spółkę komandytową.
Jak wynika z badań, spółki komandytowe stanowią w kategorii spółek o obrotach powyżej 100 milionów złotych zaledwie 9% ogółu podmiotów.
Dlaczego więc Ministerstwo Finansów dokonuje podziału sytuacji podatników z zakresu odpowiedzialności za prowadzony biznes ?
Czy poprawny jest podział przedsiębiorców za wybór formy spółki z o.o. zamiast spółki jawnej albo formy spółki komandytowej zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej ?
Jedno jest pewne. Już niedługo definitywnie zmieni się działanie spółek komandytowych. Zmiana ta nie będzie raczej dobra dla samej spółki komandytowej i jej wspólników.
Wprowadzanie tak dużych modyfikacji bez odpowiednich analiz, może ułatwi prace organom podatkowym, ale czy jest odpowiednie dla rozwoju tysięcy uczciwie działających firm?

POLECAMY:

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »