AktualnościPublikacjeOrgany spółdzielni mogą podejmować decyzje zdalnie lub pisemnie w czasie epidemii.

26 stycznia, 2021

W niektórych spółdzielniach funkcjonują również organy inne niż przewidziane ustawami spółdzielczymi, w ich obradach nierzadko uczestniczyć może kilkudziesięciu lub nawet kilkuset członków. Organy te mają uniemożliwione zwoływanie posiedzeń, natomiast przepisy nie zawierają uniwersalnej recepty jak w czasie pandemii mają zostać podjęte nie cierpiące zwłoki decyzje.

Możliwości przewidziane w ustawie związane z COVID-19:
Polskie władze dostrzegły problem organów spółdzielni i wprowadziły w tej mierze odpowiednie regulacje. Ustalono, że obowiązkowe doroczne walne zgromadzenia członków w spółdzielniach mogą odbyć się w terminie 6 tygodni od ustania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Zapis ten nie rozwiązuje problemów związanych z koniecznością pozyskania uchwał wyrażających zgodę na określone działania jakie ma podjąć zarząd.  W szczególności, problemy mogą pojawić się jeżeli istnieje konieczność podjęcia natychmiastowych zadań, jednakże z uwagi na ich rodzaj niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie zgody innych organów spółdzielni wyrażonych w formie uchwały. Ustawy wydane w związku z epidemią pozwalają jednak na pozyskanie takich uchwał w zgodzie z obowiązującymi restrykcjami. Ustawodawca umożliwia podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w drodze pisemnej, oznacza to że możliwe jest aby zarząd lub rada nadzorcza spółdzielni zarządzili podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie w trybie głosowania pisemnego

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/spoldzielnie-w-czasie-epidemii-organy-moga-podejmowac-decyzje,505619.html

 

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »