AktualnościPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

13 maja, 2020

WAŻNE!

Kolejne udogodnienia dla przedsiębiorców składających wnioski w #BadaniaNaRynek. #PARP wprowadza zmiany w dokumentacji, które odnoszą się do składania i oceny wniosków o dofinansowanie.

Wprowadzono możliwość zwrócenia się do PARP o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy na skutek wystąpienia #COVID19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie do 12 maja 2020r.

UWAGA: wniosek należy złożyć za pomocą formularza dostępnego w Generatorze Wniosków (prawy górny róg: zgłoś problem techniczny). https://lnkd.in/egt_7Pr Wprowadzono możliwość zwrócenia się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu odpowiednio na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek.

Wydłużono do 10 dni roboczych termin na przekazanie PARP wymaganych przez KOP informacji lub dokumentów oraz na poprawę lub uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Przedłużono do 14 dni termin na uzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych. Sprawdź więcej à https://tiny.pl/7twrc #POIR #FunduszeUE

 Komunikaty

 Źródło:https://www.linkedin.com/posts/polish-agency-for-enterprise development_badanianarynek-parp-covid19-activity-6665623366893924352-CTHX

Polecamy!

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »