Prawo administracyjne

Zbigniew Szydłowski to także praktyk z zakresu szeroko rozumianego postępowania administracyjnego, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego , który  funkcję członka pełnił przez okres sześciu lat. W Zespole jest również radca prawny będący aktualnie pozaetatowym członkiem SKO.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego, które stanowi zespół norm regulujących działalność administracyjną, posługująca się władztwem (podstawowa cecha administracji).

Jest to szeroka gałąź prawa, regulująca stosunki obywatel – organ administracji, nie jest skodyfikowana, tak jak w przypadku prawa cywilnego lub karnego.

Prawo administracyjne składa się z trzech działów:

  • prawo ustrojowe, które reguluje elementy administracji publicznej jako organizacji; dotyczy tworzenia i obsadzania organów i ich urzędów, ich budowy wewnętrznej, wzajemnych relacji między organami i ich strukturami organizacyjnymi;
  • prawo materialne – gdy realizacja prawa następuje w skutek wydania decyzji, określa organy właściwe do jej wydania oraz jej treść;
  • prawo procesowe – określa zasady, sposób i kolejność czynności podejmowanych przez organy w celu realizacji prawa administracyjnego.

Jesteśmy gotowi do pomocy w każdym z opisanych powyżej działów, na każdym etapie postępowania.

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »