Prawo gospodarcze
i prawo handlowe

Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu szeroko rozumianej kompleksowej pomocy prawnej podmiotom prawa gospodarczego zarówno przedsiębiorcom, konsumentom, jak i spółkom cywilnym oraz spółkom prawa handlowego: spółkom osobowym i kapitałowym, a także grupom kapitałowym, holdingom oraz trustom, w tym  w szczególności w zakresie odpowiedzialności  cywilnej i karnej  członków organów.

Kompleksowa obsługa w tym zakresie to min. znajomość zagadnień i doświadczenie w zakresie:

  • Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
  • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
  • Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw,
  • Ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  • a także wielu innych ustaw szczególnych: Prawo przewozowego i transportowego, Prawa zamówień publicznych, postępowań rejestracyjnych we właściwych urzędach takich jak Patentowe, Koncesyjne, Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna  Ewidencja  i Informacja o Działalności Gospodarczej, REGON, NIP,  inne.
https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »