Prawo Łowieckie

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa łowieckiego jak i też rozwiązuje problemy  dotyczące zagadnień bezpośrednio lub pośrednio z nią powiązanych.

Zwracamy szczególną uwagę na następujące przepisy:

 • Ustawa  z dnia  13 października 1995  r. Prawo łowieckie  (Dz.U.2020.67 t.j…)
 • Ustawa  z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji  (Dz.U.2019.284 t.j…)
 • nie mniej ważne mogą okazać się np. :
 • Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418),
 • Ustawa  z dnia  6 marca 2018  r. Prawo przedsiębiorców   (Dz.U.2019.1292 t.j…)
 • Ustawa  z dnia  7 kwietnia 1989  r.  Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U.2019.713 t.j…)

Zakres specjalizacji Naszej kancelarii obejmuje w szczególności:

 • postępowania odwoławcze od uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu z koła łowieckiego lub PZŁ
 • postępowania w sprawach likwidacji szkód w uprawach rolnych
 • postępowania przez sądami łowieckimi,
 • bieżącą pomoc kołom łowieckim i myśliwym w sprawach dotyczących interpretacji i stosowania prawa łowieckiego, w tym Statutu PZŁ , regulaminu polowań etc.
 • postępowania o przestępstwa i wykroczenia łowieckie, w tym popełnione zarówno przez myśliwych polskich jak i też  zagranicznych
 • sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia na broń do celów łowieckich
 • inne, w zależności od potrzeb
https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »