Prawo mieszkaniowe
i prawo spółdzielcze

Prawo mieszkaniowe

Rozległy dział prawa obejmujący problematykę obejmującą następujące akty prawne:

1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. – reguluje:

 • Prawa członków spółdzielni Mieszkaniowej
 • Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • Prawo odrębnej własności lokalu

2. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. – reguluje:

 • Ustanowienie własności lokalu
 • Prawa i obowiązki właściciela lokalu
 • Zarząd nieruchomością wspólną

3. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. – reguluje:

 • Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów
 • Najem okazjonalny lokalu
 • Najem instytucjonalny lokalu
 • Mieszkaniowy zasób gminy
 • Lokale socjalne
 • Tymczasowe pomieszczenia

4. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. – reguluje:

 • Katalog osób uprawnionych do uzyskania dodatku mieszkaniowego
 • Kryteria dochodowe uzasadniające przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Wysokość dodatku mieszkaniowego

Podsumowując, prawo mieszkaniowe to sfera prawa, która dotyczy realizacji prawa własności, spółdzielczych praw do lokalu, sposób zarządzania nieruchomościami oraz stosunków pomiędzy wynajmującym a najemcą lokalu mieszkalnego, w tym tryb wypowiadania stosunku najmu takiego lokalu a następnie przyznanie ochrony w formie prawa do lokalu socjalnego czy pomieszczenia tymczasowego. Dużą część tych przepisów stanowią również uregulowania dotyczące zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o najniższych dochodach.

Prawo spółdzielcze

Polska ustawa z dnia 16 września 1982 r., regulująca kwestie prawne związane z działalnością spółdzielni.

Ustawa określa (zawiera):

 • zasady tworzenia i rejestracji spółdzielni
 • prawa i obowiązki członków spółdzielni
 • organy spółdzielni
 • kompetencje walnego zgromadzenia i zarządu spółdzielni
 • zasady nadzoru nad spółdzielnią
 • przepisy o zebraniach grup członkowskich
 • zasady prowadzenia gospodarki spółdzielni
 • zasady lustracji spółdzielni
 • zasady łączenia i podziału spółdzielni
 • przepisy o upadłości spółdzielni
 • przepisy o spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy
 • zasady działania związków spółdzielczych i Krajowej Rady Spółdzielczej
 • zasady działania krajowego samorządu spółdzielczego.
https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »