Prawo podatkowe

W Zespole kancelarii są min:

  • Aldona Załęska – doradca podatkowy nr.wp.09828 z długoletnia praktyką zawodową w KPMG.
  • Tadeusz Kulesza biegły rewident nr 9107 –Prezes  Inegral Audit Przedsiębiorstwa Audytorskiego sp. z o.o. w Łodzi

Doradzamy naszym klientom optymalne rozwiązania w biznesie.

Sporządzenie porady podatkowej wymaga znajomości otoczenia prawnego, w jakim działa Klient oraz uwzględnienia aspektów dokumentacyjnych i bilansowych danego zdarzenia. Tak szerokie rozpatrywanie problemów podatkowych  decyduje często o praktycznych możliwościach zastosowania porady podatkowej, a przecież o taką poradę zawsze chodzi.

Bogactwo informacji o tematyce podatkowej w dzisiejszych czasach, wiążące się jednocześnie z rozproszeniem istotnych informacji i często z powierzchowną ich prezentacją, wymaga od doradcy stworzenia własnego know-how na użytek sprawy Klienta. W Naszej praktyce staramy się unikać opinii odtwórczych, informujących jedynie o poglądach wygłaszanych przez innych doradców lub sądy administracyjne czy organy podatkowe.

Poglądy prawne wyrażane w opiniach kierowanych do Klientów formułowane są przez Nas  w sposób jednoznaczny, a co istotne doradcy podatkowi czy biegli rewidenci  ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie.

W naszym Zespole są również doświadczeni doradcy podatkowi, którzy specjalizują się w sprawach karnych skarbowych.  Jak pokazuje praktyka, współpraca doradcy podatkowego z adwokatami lub radcami prawnymi jest nieodzowna. Dogłębna znajomość prawa podatkowego w wielu wypadkach pozwala na właściwą interpretację umyślności działania, co praktycznie oznacza wyłączenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia podatkowe.

Szeroko rozumiane prawo podatkowe to także:

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »