Prawo restrukturyzacyjne,
Prawo upadłościowe

Współwłaścicielem kancelarii jest Zbigniew Szydłowski – doradca restrukturyzacyjny z 28 letnim doświadczeniem zawodowym, praktyk. Osobiście przeprowadził kilkadziesiąt postępowań upadłościowych. To także radca prawny z 23 letnim doświadczeniem i doradca biznesowy.

Tarcza Antykryzysowa

Prawo restrukturyzacyjne

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. regulująca zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu i przeprowadzanie działań sanacyjnych.

Ustawa ta zmieniła Prawo upadłościowe i naprawcze, nadając jej z dniem 1 stycznia 2016 r. tytuł Prawo upadłościowe  i uchylając jej przepisy o postępowaniu naprawczym. Ustawa w miejsce tego postępowania wprowadziła postępowanie restrukturyzacyjne.

Ustawa normuje:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyspieszone postępowanie układowe
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne
Prawo upadłościowe

(do dnia 31 grudnia 2015 Prawo upadłościowe i naprawcze) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. zawierająca przepisy dotyczące polskiego postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego, regulująca zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników

(przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz skutki ogłoszenia upadłości, a także przed 1 stycznia 2016 zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »