AktualnościPrawo upadłościowe – zmiany po 01 stycznia 2016 roku

30 października, 2020

Zmiana rozkładu ciężaru dowodu w odniesieniu do przesłanek przewidzianych w art. 21 Ustawy prawo upadłościowe:

 

  • stan prawny sprzed 01 stycznia 2016 r.: na wierzyciela nałożono obowiązek wykazania, iż członkowie zarządu ponoszą winę za szkodę wyrządzoną na skutek nieterminowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,

 

  • stan prawny po 01 stycznia 2016 r.:  art. 21 ust. 3 pr. up. wprowadza domniemanie winy osoby, która uchybiła terminowi na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Ciężar dowodu dla wykazania braku winy spoczywa na osobie pozwanej – zobowiązanej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

 

Źródło: https://www.zimmerman.com.pl/RZ07-10-2020.pdf

 

POLECAMY!

 

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »