AktualnościRośnie liczba średnich firm z unijnym wsparciem. Do podziału zostało jeszcze 1,9 mld zł na pomoc w korona kryzysie

22 lipca, 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ciągu miesiąca naboru przyznała już prawie 592 mln zł środków unijnych średnim firmom, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. PARP opublikowała właśnie czwartą listę wniosków rekomendowanych do bezzwrotnego wsparcia w ramach „Dotacji na kapitał obrotowy”. Znalazły się na niej 772 nowe firmy, a wnioski opiewają na kwotę prawie 130 mln zł.

Wnioski oceniane są na bieżąco. W ciągu ostatniego 1,5 tyg. eksperci PARP ocenili 821 wniosków na łączną kwotę prawie 137 mln zł z czego znakomita większość, bo 772 firmy otrzymała ocenę pozytywną i znalazła się na czwartej, opublikowanej właśnie liście rekomendacji do dofinansowania ze środków unijnych. Wartość przyznanego wsparcia wyniosła prawie 130 mln zł.

Od 15 czerwca, czyli od dnia uruchomienia naboru eksperci PARP pozytywnie ocenili prawie 3200 wniosków firm, a wartość przyznanego wsparcia z funduszy unijnych wyniosła już prawie 600 mln zł.

Wnioski  w naborze „Dotacje na kapitał obrotowy” można składać do 31 lipca lub do wyczerpania środków. PARP rozpatruje je w kolejności ich składania, a cały proces odbywa się drogą elektroniczną. Składane dokumenty jak i sama umowa, muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. Beneficjenci będą zobowiązani zabezpieczyć umowę wekslem wraz z deklaracją wekslową, podpisaną w tradycyjnej formie przed notariuszem. Weksel wraz z deklaracją wekslową należy dostarczyć do siedziby PARP osobiście lub korespondencyjnie.

KTO OTRZYMA WSPARCIE ?

Wsparcie przeznaczone jest  dla średnich przedsiębiorców, którzy 31 grudnia 2019 roku prowadzili działalność gospodarczą i nie znajdowali się w tym czasie w trudnej sytuacji ekonomicznej. Drugi warunek to co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Środki na dotacje na kapitał obrotowy pochodzą z dwóch programów operacyjnych – Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój. O wsparcie z pierwszego, w którym budżet dotacji wynosi 500 milionów złotych, mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy z pięciu województw wschodniej Polski: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dla przedsiębiorców z pozostałych 11 województw przeznaczone jest 2 miliardy złotych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Pomysłodawcą działania oraz instytucją nadzorującą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/62451:rosnie-liczba-srednich-firm-z-unijnym-wsparciem-do-podzialu-zostalo-jeszcze-1-9-mld-zl-na-pomoc-w-koronakryzysie

POLECAMY:

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »