AktualnościPublikacjeUmowy w dobie pandemii.

2 listopada, 2020

W zaistniałej sytuacji, wielu przedsiębiorców nie jest w stanie realizować postanowień zawartej umowy, ważne jest by znaleźć rozwiązanie, np.: zapisy umowne – które pozwolą im uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy handlowej przez nich samych lub ich partnerów handlowych.

Strona umowy jest zobowiązana do jej należytego wykonania, w przeciwnym razie może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą. Obecna zmiana sytuacji społecznej i gospodarczej nie jest przeważnie usprawiedliwieniem niewywiązywania się z obowiązków umownych.

Strony które zawierają umowy powinny zwrócić szczególną uwagę na warunki płatności. To może wpłynąć na sytuację finansową kontrahentów oraz ewentualną późniejszą skuteczną windykację.

Czytelna konstrukcja zapisów z pewnością pomoże przy ewentualnym dochodzeniu należności zarówno na etapie polubownym jak i sądowym.
Poza precyzyjnie określonymi warunkami płatności, warto pozyskać wszelkie możliwe dane kontaktowe – w tym adresy mailowe, telefony wraz ze stosownymi zgodami na ich wykorzystywanie – także w korespondencji procesowej.
Kontrahenci mogą mieć wpływ na postanowienia w zawieranych miedzy sobą umowach, dopasowując ich treść do własnych potrzeb. Warto zwracać uwagę, na to jakie rozwiązania proponuje druga strona, i skupić się na wprowadzanych przez siebie zapisach, zabezpieczając się przed ryzykiem niewypłacalnego kontrahenta.
W celu zabezpieczenia warto zastosować jedna z form zabezpieczeń płatności.
• Poręczenie
• Weksel
• Kaucja
• Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
• Rachunek powierniczy
• Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa
• Zastaw rejestrowy
• Przewłaszczenie na zabezpieczenie
• Hipoteka

POLECAMY:

Źródło:

 

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »