AktualnościWydłużenie termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku, ale nie dla wszystkich

6 kwietnia, 2021

Rozporządzenie wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2021 r. Nowy termin znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. Będą oni mieli wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku. Również wszyscy podatnicy ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r. objęci zostaną tą regulacją. Zasady te wynikają z rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 571).

Ministerstwo Finansów przedłużyło też termin na sporządzenie sprawozdań finansowych dla:
jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,
jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Zostało to określone w rozporządzeniu z 26 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 572).

Źródło:https://www.prawo.pl/podatki/wydluzenie-terminow-na-cit-8-i-sprawozdania-finansowe-za-2020,507427.html
https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »