PublikacjeZabezpieczenie w postępowaniu upadłościowym

12 października, 2020

Ogłoszenie upadłości – zabezpieczenie majątku dłużnika

 

Zgodnie z treścią art. 36 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228) – Prawo upadłościowe – „Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd na wniosek albo z urzędu może dokonać zabezpieczenia majątku dłużnika.  W przedmiocie zabezpieczenia sąd orzeka niezwłocznie”.

Zabezpieczenie majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości ma na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu właściwego postępowania upadłościowego, jak i tzw. przygotowanej likwidacji (o ile taki wniosek został złożony).

Celem instytucji zabezpieczenia, na gruncie ogólnego postępowania cywilnego, jest zapewnienie wierzycielowi tymczasowej ochrony prawnej. Stosownie do treści art. 7301§ 2 Kpc  zabezpieczenia udziela się wtedy, gdy „brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie[1].

W przedmiocie udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu o ogłoszenie upadłości sąd orzeka niezwłocznie. Postępowanie zabezpieczające prowadzone jest w czasie trwania postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

 

Sposoby zabezpieczenia przewidziane w ustawie prawo upadłościowe:

– ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego,

– ustanowienie zarządcy przymusowego,

– zawieszenie postępowania egzekucyjnego,

– uchylenia zajęcia rachunku bankowego,

Nie budzi zatem wątpliwości, iż liczba sposobów zabezpieczenia przewidzianych w w/w ustawie jest niewielka.

 

Stąd zgodnie z powyższym, w myśl art. 37 ustawy prawo upadłościowe – do postępowania zabezpieczającego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym, co wskazuje na istnienie otwartego katalogu sposobów zabezpieczenia.

 

[1] S. Gurgul, Prawo upadłościowe [w:] S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 11, Warszawa 2018

 

Polecamy!

 

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »