AktualnościZabezpieczenie wierzytelności banku względem konsumenta

25 października, 2021
https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2021/10/businessman-examining-papers-at-table_1262-3706-1.jpg

Z dniem 24 września 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1655) wprowadzająca zmiany w zakresie zasad wystawiania weksli przez konsumenta, realizacji ich na drodze postąpienia sądowego, jak również odpowiedzialności za nieprzestrzeganie wymogów ustawowych nałożonych na przedsiębiorców w przedmiotowym zakresie.
Wejście w życie Ustawy zwiększy bez wątpienia poziom bezpieczeństwa konsumentów w szczególności w związku z wystawianymi przez nich wekslami, jak również w postępowaniach dotyczących dochodzenia roszczeń z nich wynikających.
Po stronie banków natomiast jest to kolejne wyzwanie organizacyjne w zakresie dotyczącym przeglądu wzorców umownych stosowanych obrocie z konsumentami, w szczególności pod kątem klauzul abuzywnych, konieczności zachowania bezwzględnej staranności w przypadku przyjmowania weksli wystawionych przez konsumenta, z uwagi na przewidziane w Ustawie sankcje.

 

Źródło: https://www.linkedin.com/posts/ewelina-domeracka-smolna-77a504197_z-dniem-24-wrze%C5%9Bnia-2021-r-wesz%C5%82a-w-%C5%BCycie-activity-6858070155654688768-43so/

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »