AktualnościZmiany w Pakiecie „Slim VAT”, dotyczące faktur korygujących „in minus”

6 września, 2021
https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2021/09/rachunkowosc1.jpg

Największa zmiana zaszła w przepisach dotyczących faktur korygujących „in minus” .

MF potwierdziło, że nowe regulacje znajdują zastosowanie do faktur korygujących wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przy czym zmiana ta nie dotyczy transakcji udokumentowanych jedynie paragonem fiskalnym (bez żądania faktury).

Wyjaśniono, że w sytuacji, kiedy nabywca wie, że jest zobowiązany dokonać korekty, ale nie otrzymał jeszcze faktury korygującej, zmniejszenie podatku naliczonego powinien ująć w ewidencji JPK na podstawie dokumentu wewnętrznego oznaczonego WEW. Co istotne, MF podkreślił, że w sytuacji, gdy po dokonaniu korekty podatnik otrzyma fakturę korygującą w kolejnym okresie, nie powinien już wykazywać jej w ewidencji. Nie ma też obowiązku korygowania złożonego już JPK, by wykazać numer faktury korygującej zamiast dokumentu wewnętrznego.

Ministerstwo uszczegółowiło, że kiedy uzgodnione warunki obniżenia podstawy opodatkowania spełniły się przed 1 stycznia 2021 r., ale faktura korygująca została wystawiona przez sprzedającego już po 31 grudnia 2020 r., rozliczenie pomniejszenia podstawy opodatkowania powinno zostać dokonane w myśl nowych zasad. W takim wypadku nabywca ma obowiązek rozliczenia korekty in minus w rozliczeniu za styczeń 2021 r. (I kwartał 2021 r.).

 

Źródło: https://crido.pl/blog-taxes/runda-druga-objasnien-mf-do-przepisow-pakietu-slim-vat/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tax&__ca__chat=bQNF5lobYCbI

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »