AktualnościPublikacjeZMIANY – zabudowa jednej działki ewidencyjnej pozwala przekształcić całą nieruchomość.

23 lutego, 2021

Ministerstwo Pracy Rozwoju i Technologii potwierdziło interpretację  Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Według PZFD pojęcie nieruchomości na podstawie ustawy przekształceniowej, powinno skupiać się na definicji zawartej w przepisach kodeksu cywilnego.

Jedna księga wieczysta powinna dotyczyć jednej nieruchomości.

Zgodnie z nową interpretacją, spełniając ustawowe przesłanki, można przyjąć, że zabudowa jednej z działek ewidencyjnych objętych księga, będzie prowadzić do przekształcenia całej nieruchomości.
Dotyczy to również projektów komercyjnych w sytuacji, gdy część projektu na jednej z działek ewidencyjnych stanowi inwestycję mieszkaniową.

Sąd Administracyjny w Kielcach, stwierdził inaczej, iż „(…) samo ustalenie, że wniosek dotyczy jednej nieruchomości nie oznacza automatycznie, że zabudowanie tej nieruchomości choć jednym budynkiem wywołuje z mocy prawa skutek w postaci jej przekształcenia w całości w prawo własności w sytuacji, gdy w skład nieruchomości wchodzi więcej niż jedna działka.” Taka interpretacja jest na gruncie ustaleń Ministerstwa Pracy Rozwoju i Technologii błędna.
po skierowaniu przed PZFD prośby o interpretację, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii wystosowało pismo, uchylające wątpliwości interpretacyjne.

„Zgodnie z intencją projektodawcy, do wykładni pojęcia nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o przekształceniu […] stosować należy definicję zawartą w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r., poz. 2204 z późn. zm.). W tym stanie rzeczy, ocena spełnienia przesłanek przekształcenia powinna odbywać się w odniesieniu do całego gruntu uregulowanego w jednej księdze wieczystej, bez względu na istniejący w jego obrębie podział ewidencyjny.”

POLECAMY:

 

Źródło:

https://pzfd.pl/uzytkowanie-wieczyste-interpretacje-mrpit-zabudowa-jednej-dzialki-ewidencyjnej-pozwala-przeksztalcic-cala-nieruchomosc/

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »