AktualnościCo jest kluczem do wyjścia z kryzysu ?

31 lipca, 2020

Koronawirus może w ciągu następnych 5 lat kosztować globalną gospodarkę nawet 82 bln dolarów. Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w najnowszej edycji raportu „Monitoring trendów w innowacyjności” przyjrzeli się działaniom, które podjęły państwa na całym świecie, by zapobiec konsekwencjom kryzysu. Z raportu wynika, że w czasie pandemii, dla zrównoważonego rozwoju, niezbędne jest innowacyjne podejście firm. Innowacyjny potencjał należy dziś do:
– startupów
-powszechnej cyfryzacji,
– działaniach zgodnych ze zrównoważonym rozwojem.
W ósmej edycji raportu „Monitoring trendów w innowacyjności” który jest przygotowywany przez PARP, eksperci analizują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie innowacji. Szczególną uwagę poświęcono krajom, których narodowe systemy innowacji (NSI) są uznawane za wysokorozwinięte. Taka analiza może stanowić inspirację dla działań w Polsce. W tym roku przede wszystkim, eksperci skupili się na obserwacji działań, wprowadzanych przez rządy wielu krajów w celu powstrzymania konsekwencji pandemii COVID-19.
 Doceniajmy potencjał startupów!
Dla społeczeństwa startupy to podmioty, które postrzegane są jako twórcy innowacji. Należy wskazać, że kraje na całym świecie doceniają ich wkład w rozwój gospodarek. Tym chętniej oferują im programy ratowania płynności. Wsparcie w wysokości 1 mld funtów oferuje startupom, które walczą z koronawirusem np. rząd Wielkiej Brytanii. Inwestycje będą miały formę pożyczek zamiennych, co oznacza, że jeśli nie zostaną spłacone, zamieniają się w kapitał własny spółki.
W Luksemburgu powstał specjalny program skierowany do startupów. Koncentruje się na stworzeniu produktów i usług opartych na technologii, które wpłyną na przezwyciężenie gospodarczych, zdrowotnych i społecznych skutków kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Najciekawsze projekty otrzymają wsparcie w wysokości 150 tys. euro.
Zrównoważony rozwój ważny nawet w czasie pandemii
Zrównoważony rozwój to zadanie dla wszystkich! Już dziś musimy tworzyć silną przyszłość Dla jej osiągnięcia konieczna jest spójność trzech kluczowych elementów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska.
Wsparcia należy szukać wśród takich instytucji jak Europejski Instytut Innowacji i Technologii, odpowiadający za zaspokojenie potrzeb wynikających z kryzysu COVID-19 w dziedzinie zdrowia, zmian klimatu, cyfryzacji, żywności, zrównoważonej energii, mobilności w mieście, produkcji i surowców.
Step by step…
Pandemia spowodowała, że zaczęliśmy promować rozwiązania w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw czy aplikacji cyfrowych.
Coraz więcej państw dąży do tego, żeby MŚP stały się liderami rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Chiny proponują przedsiębiorcom program, który koncentruje się na trzech konkretnych obszarach: chmura, e-commerce i obecność w sieci.

Polskie firmy także mogą korzystać z takiego wsparcia. Między innymi na ten cel przeznaczone są środki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wszystkie rozwiązania wspierające automatyzację procesów w firmie, pracę zdalną, wykorzystywanie rozwiązań chmurowych czy sztucznej inteligencji pomagają firmom zyskać przewagę konkurencyjną.

W uwagi na nowy rozwój, pojawia się coraz więcej profesjonalnego doradztwa w kwestiach digitalizacji modeli biznesowych. To ważne. Wsparcie skupia się głównie na pomocy w tworzeniu kanałów cyfrowych, wideo chatów, stron internetowych czy sklepów internetowych. Popularne są również interaktywne sesje online i seminaria internetowe w tematyce wsparcia biznesów przez technologie.

Źródło:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/62819:parp-innowacyjnosc-kluczem-do-wyjscia-z-kryzysu

Polacamy:

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »