AktualnościDLA FRANKOWICZÓW

7 października, 2020

„Wyroki TSUE mają moc wiążącą erga omnes, czyli są skuteczne wobec wszystkich. Polskie sądy w większości orzekają abuzywność postanowień umów „frankowych. W praktyce oznacza to konieczność usunięcia tego postawienia. Co istotne, nie można go zastąpić innym ustalonym na przykład przez sąd. Sąd zatem nie może – stwierdzając bezskuteczność klauzuli jako niedozwolonej – zastąpić takiej klauzuli innym postanowieniem”

„umowa zawarta między bankiem a konsumentem w pozostałej części może nadal obowiązywać strony, o ile jest to obiektywnie możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków. Po drugie, umowa może zostać uznana za nieważną, jeśli takie rozwiązanie zapewni lepszą ochronę konsumenta, a o uznanie umowy za nieważną wnosi sam konsument. W naszej praktyce widzimy, że klienci i ich pełnomocnicy, konstruując pozwy, w pierwszym rzędzie domagają się unieważnienia umowy. TSUE jasno wskazał, że to klient, a nie sąd ma decydować, co jest dla niego korzystne.”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Business Insider Polska !

Polecamy także:

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/sytuacja-frankowiczow-a-orzeczenie-tsue-rzecznik-finansowy-wystapi-do-sadu/pbwjngs

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »