AktualnościPublikacjeDLA KOGO KOLEJNE RZĄDOWE WSPARCIE?

28 grudnia, 2020

Pakiet pomocowy zawarty w: „Ustawie z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ” zwany „Tarczą 6.0” oraz „Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju” zwany „Tarczą Finansową 2.0” opiera się na tej samej formie pomocy jaką Rząd przygotował wiosną, jednak to wsparcie zostanie zapewnione konkretnej grupie przedsiębiorców.

 

Przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD, jako rodzaj przeważającej działalności oznaczonej min. jednym wybranym ustawą PKD, będą mogli skorzystać z Programu Tarczy 6.0.

Podobnej grupy PKD dotyczy także Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju.

Regulamin Tarczy finansowej PFR, który jest zgodny z programem Tarczy 6.0 jest jeszcze tworzony, można jednak przypuszczać, że rodzaje działalności, będą w znacznym stopniu podobne.

Typ działalności która przeważa możemy sprawdzić w:

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Można zauważyć, że pomoc rządowa częściej skierowana jest dla konkretnych form działalności przedsiębiorców dlatego tak ważna jest weryfikacja w PKD jaka działalność określona jest jako przeważająca.
W praktyce często bywa tak, że ustalane na początku rodzaje prowadzenia działalności PKD, zmieniają swoją wartość. Działalność przeważająca staje się działalnością dodatkową. Dlatego już dziś warto już dziś zrobić porządek we własnym PKD.

Przedsiębiorcy którzy prowadzą niżej wskazaną działalność mogą liczyć na pomoc rządu na podstawie Tarczy 6.0. oraz Tarczy finansowej 2.0
1 47.71.Z, sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3 47.81.Z, sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4 47.82.Z, Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
5 47.89.Z, Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
6 49.39.Z, Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
7 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
8 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
9 56.10.A, Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
10 56.10.B, Ruchome placówki gastronomiczne
11 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
12 56.29.Z, Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
13 56.30.Z, Przygotowywanie i podawanie napojów
14 59.11.Z, Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
16 59.12.Z, Działalność postprodukcyjna związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
17 59.13.Z, Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
18 59.14.Z, Działalność związana z projekcją filmów
19 59.20.Z, działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
20 74.20.Z, Działalność fotograficzna
21 77.21.Z, Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
22 79.11.A, działalność agentów turystycznych
23 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
24 79.12.Z, działalność organizatorów turystyki
25 79.90.A, działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
26 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
27 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
28 82.30.Z, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
29 85.51.Z, Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
30 85.52.Z, Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
31 85.53.Z, Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
32 85.59.A, Nauka języków obcych
33 85.59.B, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
34 86.10.Z Działalność szpitali
35 86.90.A, Działalność fizjoterapeutyczna
36 86.90.D, Działalność paramedyczna
37 90.01.Z, działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
38 90.02.Z, Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
39 90.04.Z, działalność obiektów kulturalnych
40 91.02.Z, Działalność muzeów
41 93.11.Z, Działalność obiektów sportowych
42 93.13.Z, Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
43 93.19.Z, Pozostała działalność związana ze sportem
44 93.21.Z, Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
45 93.29.A, działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
46 93.29.B, Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
47 93.29.Z,
48 96.01.Z – Pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
49 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

POLECAMY:

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »