Aktualności#homeoffice

14 września, 2020

Zgodnie z brzmieniem obowiązującej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług został wydłużony okres w którym pracodawcy mogą powierzać pracownikom wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej. Informacja o tym, w czasie, była wskazana przez przepisy które obowiązywały jedynie do dnia 4 września 2020 r.
Na podstawie nowych regulacji wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej przewidziane w Tarczy Antykryzysowej zostanie ograniczone w czasie, będzie mogło być polecane pracownikom przez pracodawców w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.
Nie ma także żadnych przeciwności wskazanych przez regulacje prawne, by pracodawca nie mógł odwołać pracy zdalnej i polecić pracownikowi świadczenia pracy w miejscu jej stałego wykonywania.
Należy wskazać, że standard pracy zdalnej nie musi dostosowany być do warunków umowy o telepracę przewidzianych kodeksowo. Polecenie to ma charakter służbowy, zmiana umowy nie jest w tym przypadku konieczna. Nie zwalnia to jednak pracodawcy z obowiązków w zakresie BHP dotyczących wykonywania pracy poza terenem zakładu. Wskazane byłoby pouczenie pracownika o takich standardach.
Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania pracownika o zasadach i organizacji pracy zdalnej. Może przekazać, te komunikaty w wybrany przez siebie sposób, w formie komunikacji elektronicznej. Pracodawca powinien określić godziny dyspozycyjności pracownika.
Mając na uwadze, że praca wykonywana w warunkach domowych, może różnić się od pracy w siedzibie pracodawcy, pracodawca powinien, po uzgodnieniach z pracownikami określić ten czas w Regulaminem Pracy. Wraz z nową formą pracy, coraz częściej wskazywane jest ustalanie elastycznych zasad dotyczących czasu pracy.
Koszty, jakie wiążą się z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika, nie są szczegółowo uregulowane, jednak z nowelizacji związanej z tzw. Tarczą 4.0. wynika obowiązek pracodawcy zapewnienia środków i materiałów do pracy potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługi logistycznej. Wskazane jest więc zapewnienie niewielkiej zryczałtowanej kwoty by, ograniczyć ewentualne roszczenia.

źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000142301.pdf

polecamy:

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »