Zbigniew Szydłowski

Zbigniew Szydłowski

Doradca restrukturyzacyjny, radca, prawny, doradca biznesowy

TELEFON
602 199 357

Pomysłodawca i koordynator całego projektu.

  • Doświadczony doradca restrukturyzacyjny, który  praktykę w tym zakresie rozpoczął 1.09.1992 roku.
  • Członek Ogólnopolskiej Federacji Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków OFDRiS.
  • Doradca Restrukturyzacyjny, Radca Prawny, Doradca Biznesowy, Przedsiębiorca

Profil prywatnyBUSINESS ADVISER

Kojarzenie partnerów biznesowych
Doradztwo prawne i biznesowe
Ruchomości i nieruchomości
Restrukturyzacja

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/business.png
0123456789001234567890 lataDORADCA BIZNESOWY
0123456789001234567890 lataDORADCA PRAWNY
0123456789001234567890 latDORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Doświadczenie zawodowe

Doradca biznesowy

17 lat doświadczenia zawodowego

Od 2003 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie:

  • prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  • pozostałego  pośrednictwa pieniężnego
  • działalności  prawniczej
  • doradztwa restrukturyzacyjnego

Przedsiębiorca, wspólnik , udziałowiec wielu spółek i podmiotów gospodarczych, członek organów samorządowych, zarządzających i nadzoru, doradca i konsultant.
Specjalność to kojarzenie partnerów biznesowych, tworzenie spółek , podmiotów gospodarczych, przejęcia, fuzje, pośrednictwo w zakresie sprzedaży/kupna nieruchomości  i ruchomości.
Właściciel Business Adviser prowadzi działalność na podstawie jasnych, prostych zasad opartych na porozumieniu dwóch stron.

Świadczy usługi w języku angielskim i niemieckim.

Zainteresowania: sport, myślistwo, historia, dobra książka.

Radca Prawny

23 lata doświadczenia zawodowego

Tytuł magistra prawa uzyskał w 1991 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację radcowską w 1997 roku z wynikiem celującym. Od samego początku czynnie uczestniczy w pracach organów samorządowych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Pełnił funkcję członka Rady OIRP w Łodzi, będąc jednocześnie członkiem Zespołu Wizytatorów. Pełnił również funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Za pracę na rzecz samorządu otrzymał nagrody, wyróżnienia i odznaczenia w tym, min. złotą odznakę za zasługi dla samorządu radcowskiego.

Jeszcze przed uzyskaniem tytułu radcy prawnego pracował zawodowo m.in. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu, Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu , Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. czy Kredyt Banku S.A.
Pracę zawodową radcy prawnego rozpoczął od prywatnej praktyki w ramach jednoosobowej Kancelarii Radcy Prawnego. Następnie w 2005 roku utworzył wraz z żoną (radcą prawnym) spółkę cywilną i w tej formie – Kancelarii Radców Prawnych Joanna i Zbigniew Szydłowscy s.c. w Sieradzu świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie handlowym i gospodarczym, w szczególności w prawie spółek, prawie bankowym, prawie spółdzielczym, prawie naprawczym i upadłościowym, postępowaniach restrukturyzacyjnych, prawie podatkowym, windykacji należności, a także prawie cywilnym czy prawie pracy. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu mediacji i negocjacji.

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_black-640x113.png
Doradca Restrukturyzacyjny

28 lat doświadczenia zawodowego

Syndyk, nadzorca sądowy, likwidator

Zawodowo od 1992 roku trudni się także przeprowadzaniem postępowań naprawczych, układowych, upadłościowych, likwidacyjnych, a także szeroko pojętą restrukturyzacją posiadając stosowne uprawnienia nadzorcy sądowego, likwidatora, syndyka i doradcy restrukturyzacyjnego. Przeprowadził dotychczas  kilkadziesiąt postępowań układowych i upadłościowych. Posiada bogatą praktykę i doświadczenie w tym zakresie.

Skontaktuj się

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »