Prawo cywilne
i postępowanie cywilne

Joanna Szydłowska – współwłaściciel kancelarii, radca prawny (po egzaminie sędziowskim), z bardzo  dużym doświadczeniem i praktyką w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Świadczymy także pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi wszelkich sporów cywilnych , a także szeroko  rozumianych negocjacji i zawierania umów cywilnych, w tym również zapewniamy reprezentowanie Naszych klientów na każdym etapie postępowania sądowego i pozasądowego.

Bazując na swojej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, specjaliści Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego świadczą obsługę prawną poprzez:

  • negocjacje i konstruowanie umów
  • uczestniczenie w postępowaniach sądowych – cywilnych i gospodarczych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym, Sądami Arbitrażowymi, Trybunałem Konstytucyjnym, przed Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej: Europejski Trybunał Sprawiedliwości)
  • przygotowywanie i ustalanie warunków ugód sądowych i pozasądowych
  • wydawanie opinii i ekspertyz prawnych, w tym również sporządzanie due diligence prawnego i finansowego
  • obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami
  • dochodzenie odszkodowań
  • doradztwo prawne w zakresie prawa wspólnotowego
  • audyty prawne
https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »