Prawo pracy

Nasza kancelaria współpracuje z najwybitniejszymi specjalistami w tym zakresie w Polsce min. z profesorem Arkadiuszem Sobczykiem, który jest polskim prawnikiem, radcą prawnym, profesorem nauk prawnych, profesor zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistą w zakresie prawa pracy. W naszym zespole są również osoby pracujące uprzednio np. przez kilkanaście lat w ZUS-ie, potrafiący rozwiązać najbardziej zawiłe sprawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo pracy jest jedną z najbardziej bliskim nam dziedziną prawa. Bowiem znaczna część społeczeństwa jest zatrudniona w oparciu o umowy o pracę, z których mogą wynikać różnorakie roszczenia, zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika.

Kancelaria Szydłowscy i Partnerzy świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy w zakresie dotyczącym pracodawcy i pracownika  na etapie: zawierania stosunku pracy, jego trwania, zakończenia oraz postępowań sądowych.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

 • przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze w zakresie m.in.:
  – zawierania umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzenia zmieniającego, czasu pracy, systemu i rozkładu czasu pracy, systemu zadaniowego czasu pracy,
 • konsultacje, pomoc prawną w zakresie urlopów wypoczynkowych , odwołania z urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, planu urlopów, urlopu bezpłatnego, urlopu macierzyńskiego, prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego,  wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, urlopu wychowawczy,
 • układów zbiorowych pracy, ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
 • związków zawodowych i obowiązków pracodawców wynikających z ustawy o związkach zawodowych,
 • wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,
 • odszkodowań za mobbing, dyskryminację,
 • sprostowań świadectwa pracy,
 • wypadków przy pracy,
 • mediacji i negocjacji,
 • sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa pracy,
 • świadczymy pomoc w negocjacjach pracodawcy z pracownikami i ich przedstawicielami zarówno w sporach indywidualnych, jak i zbiorowych,
 • przygotowanie pozwów i odpowiedzi na pozew w zakresie prawa pracy,
 • przygotowanie apelacji od niekorzystnego wyroku,
 • negocjacje ugody sądowej,
 • reprezentacja przed sądami, urzędami i instytucjami.
https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »