PublikacjePRECEDENSOWY WYROK SĄDU W SPRAWIE PODATKOWEJ

26 października, 2020

Darowizna położonego w Polsce składnika tzw. majątku osobistego na rzecz nierezydenta nie podlega opodatkowaniu exit tax nawet wówczas, gdy Polska utraci prawo do późniejszego opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskanych ze zbycia tego składnika majątku osobistego – wyrok WSA w Bydgoszczy z 7 października 2020 roku, sygn. akt I SA/Bd 375/20.

To pierwszy taki wyrok korzystny dla osób przenoszących majątek za granicę. Polskie przepisy o podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków są niezgodne z unijną dyrektywą – orzekł WSA w Bydgoszczy.

Sąd wskazał, że dyrektywa dotyczy osób prawnych, a nie fizycznych. Poza tym w sprawie chodziło o darowiznę, a co jest objęte podatkiem od spadków i darowizn, jest wyłączone z PIT. Wyrok jest precedensowy
Rozpoznawana sprawa dotyczyła darowizny udziałów w spółce kapitałowej – przez zamieszkałą w Polsce matkę na rzecz syna niebędącego polskim rezydentem podatkowym.
Sąd stwierdził, że matka mieszkająca w Polsce nie musi płacić podatku od niezrealizowanych zysków (zwanego potocznie exit tax), jeśli przekazuje udziały w polskiej spółce synowi mieszkającemu za granicą (nierezydentowi).

Skarżąca zwróciła uwagę na niezgodność polskich przepisów o „podatku od wyjścia” z unijną dyrektywą Rady UE 2016/1164 (ATAD), której krajowe regulacje stanowią implementację. Dyrektywa ATAD, w zakresie „exit tax” odnosi się bowiem jedynie do dochodów osób prawnych, a nie fizycznych. Podatniczka wskazała ponadto, że ewentualne zastosowanie podatku od niezrealizowanych zysków w zakresie PIT mogłoby mieć zastosowanie, gdyby to ona przenosiła się wraz z posiadanymi udziałami za granicę, a nie w przypadku, gdy poza Polskę przenosi ona jedynie składniki majątku darowane synowi nie uzyskując w zamian za to żadnego przysporzenia.
Finalnie, WSA w Bydgoszczy, uchylając niekorzystną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w całości podzielił argumentację kobiety, również wskazując na niezgodność krajowych przepisów z implementowanymi regulacjami unijnymi.

źródło:

https://www.linkedin.com/posts/%E2%9C%92%EF%B8%8F-micha%C5%82-zdyb-%F0%9F%87%B5%F0%9F%87%B1-%F0%9F%87%AC%F0%9F%87%A7-6246a65_darowizna-po%C5%82o%C5%BConego-w-polsce-sk%C5%82adnika-tzw-activity-6724417070345306112-XLtF

POLECAMY:

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »