AktualnościPublikacjePrzedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy wciąż mogą składać wnioski.

25 września, 2020
Polityka Nowej Szansy to instrument oferowany przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji, wskazany w ustawie z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Budżet projektu to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat, co w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł w 2020 roku.

Ustawa przewiduje 3 instrumenty pomocowe:
1. Pomoc na ratowanie
2. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
3. Pomoc na restrukturyzacje

  1. Pomoc na ratowanie – Jako pierwszy filar zapewnia przedsiębiorcy płynność na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.  Udzielona pomoc będzie zależała od indywidualnej sytuacji Przedsiębiorcy i udzielona będzie na okres maksymalnie 6 miesięcy.
    Pomoc na ratowanie przeznaczona jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Duży przedsiębiorca także będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.
  2. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne -przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, jednak by działanie przyniosło określone efekty, potrzebują wsparcia finansowego. Program ten może być kolejnym etapem pomocy na ratowanie lub jako samodzielny instrument.  Kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  3.   Pomoc na restrukturyzację dotyczy przedsiębiorców, niemogących samodzielnie ponieść kosztów restrukturyzacji, mimo że sami  stworzyli uporządkowany i dalekosiężny plan restrukturyzacji. Pomoc na restrukturyzację jest tylko częścią wkładu własnego przedsiębiorcy który znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie może wpływać na finansowanie nowych inwestycji.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski:
1. osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP

Źródło:  https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy

POLECAMY:

 

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »