AktualnościSądowa kontrol czynności organów podatkowych.

3 sierpnia, 2020

Z nadużyciem organów podatkowych spotykamy się wtedy gdy, gdy postępowanie karnoskarbowe rozpoczęło się zaraz przed upływem ustawowego terminu przedawnienia, a mimo to nie zostały wykonane żadne inne czynności poza zawiadomieniem o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia. Takie sytuację, często stwarzane są dla pozoru, jedynie po to by, zawiesić bieg przedawnienia.
Według sądu, to czy doszło do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czy też do niego nie doszło podlega ocenie sądu i jest warunkiem który zapoczątkować ma kontrolę zaskarżonej decyzji. Wojewódzki sąd administracyjny zobowiązany jest kontrolować upływ terminu z urzędu (przeciwnie do NSA, który przedawnienie bada na zarzut).
Wyrok sądu różni się od NSA z dnia 24 listopada 2016 r., I FSK 759/15, zgodnie z którym unormowanie art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw prawnych do weryfikacji wszczęcia postępowania karnego skarbowego.

WSA stwierdził, że w związku z tym organy podatkowe nie mają podstaw by nadużywać przepisu art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

WSA orzekł, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego i poprawnego zawiadomienia o tym fakcie podatnika nie wywołuje skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Bezpodstawne wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie może wpływać jedynie na korzyść aparatu podatkowego, powodując negatywne skutki dla podatnika. Z uwagi na to, wszczęcie postępowania karnego skarbowego musi podlegać merytorycznej kontroli instancyjnej i sądowej.

Podsumowując, według sądu, jego zadaniem jest przeciwdziałanie nadużyciu prawa, w szczególności gdy dotyczy to organów władzy.

Źródło:

https://www.prawo.pl/podatki/sad-moze-sprawdzac-zawieszanie-postepowan-podatkowych-wyrok-nsa,502055.html

 

Polecamy:

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »