AktualnościSkarga elektroniczna – nowość

29 lipca, 2020

Wojewódzkie sądy administracyjne rozpatrują sprawy w ciągu kilku miesięcy. Wyrok WSA w Łodzi wskazuje, że na orzeczenie czasami wystarczy poczekać tylko 25 dni. Sposobem jest wniosek elektroniczny i badanie sprawy na posiedzeniu niejawnym.

W sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Łodzi z 21 lipca 2020 r. (I SA/Łd 285/20), w początkowym etapie, dnia 26 czerwca 2020r. wpłynął wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, orzeczenie zostało wydane już 21 lipca. Szybkie załatwienie sprawy było wynikiem złożenia skargi elektronicznie (nowość w postępowaniu sądowoadministracyjnym) i rozpatrzenia sprawy na posiedzeniu niejawnym na wniosek pełnomocnika skarżącej o procedowanie sprawy właśnie w tym trybie.

Źródło:
https://www.prawo.pl/podatki/wyrok-sadu-na-posiedzeniu-w-trybie-niejawnym-krotki-czas,501914.html

Polecamy:

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »