AktualnościPublikacjeTARCZA 6.0 – wsparcie dla przedsiębiorców.

16 grudnia, 2020

Prezydent podpisał nowelizację ustawy zakładającej wsparcie dla branż najbardziej dotkniętych w wyniku kryzysu COVID-19, czyli tzw. tarczę 6.0.

Rozwiązania te obejmują przede wszystkim branże: usługową, gastronomiczną, fitness, rozrywkową, fotograficzną, sportową i sprzedaży detalicznej.

Dzięki modyfikacjom istnieje możliwość zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłatę tzw. postojowego.

DO KOGO TRAFI WSPARCIE ?

O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy z branży cateringowej, transportowej, piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni a także branża kulturalna, muzyczna, jak również, handlowcy zajmujących się sprzedażą obuwia i wyrobów skórzanych oraz artykułów używanych, a także punkty usługowe takie jak: pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych oraz naprawy artykułów użytku domowego i osobistego.

CO ZROBIĆ BY WSPARCIE UZYSKAĆ?

Należy w formie elektronicznej złożyć wniosek o przyznanie wsparcia.
Wymaganą sprawą jest też złożenie oświadczenia.
Na dopłaty do miejsc pracy, przez trzy miesiące mogą liczyć, przedsiębiorcy, którzy uzyskają w październiku bądź listopadzie 2020 r. przychód niższy o 40 proc. w stosunku do października bądź listopada 2019 r. Dla tych przedsiębiorców przewidziane są także –
zwolnienia z ZUS (za listopad), postojowe(za listopad) oraz mikropożyczki (maksymalnie do 5 tys. zł)

Jednorazowe postojowe przewidziane jest także dla firm prowadzące m.in. działalność artystyczną w oparciu o umowy cywilno-prawne.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości za część roku 2020 i pierwsze miesiące 2021r. będzie możliwe, przez wprowadzenie tych zmian przez rade gminy. Dotyczyć to będzie nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności, przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji przez pandemię. W drodze uchwały – będzie można przedłużyć termin płatności rat podatku od nieruchomości.

Osoby posiadające umowy cywilnoprawne zdobędą prawo do jednorazowego świadczenia postojowego, które nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
w sytuacji gdy przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o to świadczenie, nie był wyższy niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
W szczególności w przypadku takich branż gdzie wykonywane są zlecenia z zakresu sztuk plastycznych, aktorstwa, teatru, reżyserii, literatury, choreografii, tańca, a także architektów i przewodników muzeów.

Jeżeli mamy do czynienia z umowami agencyjnymi czy umowami zlecenia, w przypadku gdy wniosek do ZUSu złoży zleceniodawca, ZUS może go zwolnić z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od tej umowy (agencyjnej, zlecenia) za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r, w sytuacji gdy:

– w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, łączny przychód zleceniobiorcy z wszystkich umów zlecenia nie przekraczał od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Chodzi o umowy, które zostaną zawarte między 1 stycznia a 31 marca 2021 r. i sytuacje, gdy zleceniobiorca nie będzie podlegał ubezpieczeniom z innego tytułu.
W ostatniej modyfikacji ustawy, znajdziemy przepis na podstawie którego Rada Ministrów będzie mogła wydać rozporządzenie poszerzającego zakres branż, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z proponowanych zmian.

POLECAMY:

 

 

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »