AktualnościTSUE wydał kolejny wyrok w sprawie frankowiczów

30 kwietnia, 2021

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Chodziło o sprawę państwa W., którzy w 2008 r. zawarli umowę z GE Money Bank umowę kredytu hipotecznego na 30 lat indeksowanego do franka szwajcarskiego na budowę domu.

Na wniosek banku kredytobiorcy złożyli oświadczenie, zgodnie z którym zamierzali wybrać indeksację swego kredytu według kursu franka szwajcarskiego, mimo że zostali oni należycie poinformowani o ryzyku związanym z kredytem udzielonym w walucie obcej. Poinformowano ich, że kurs wymiany franka szwajcarskiego może wzrastać, co wpłynie na wysokość rat miesięcznych spłaty kredytu.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytania skierowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, ich treść to:

  • Czy sąd krajowy ma obowiązek stwierdzenia nieuczciwości postanowienia umownego, jeśli zostało ono zmienione aneksem?
  • Czy sąd może rozdzielić zapis umowy, którego część jest klauzulą niedozwoloną i pozostawić tę zgodną z prawem?
  • Czy uchwalenie ustawy antyspreadowej może skutkować tym, że sąd nie będzie miał obowiązku stwierdzenia nieuczciwego charakteru postanowienia umownego?
  • Czy sąd przed podjęciem decyzji o unieważnieniu umowy musi poinformować konsumenta o skutkach takiej decyzji, jeśli jest on reprezentowany przez prawnika i od kiedy liczyć tę nieważność?

Odpowiedź TSUE jest pozytywna. Aneks nic nie zmienia. To sąd krajowy ma obowiązek stwierdzenia nieuczciwości postanowienia umownego niezależnie czy został zawarty aneks do umowy – wyjaśnia cytowany przez „Business Insider” Kamil Chwiedosik, ekspert ds. frankowych.

Zgodnie z postanowieniami tej umowy spłata kredytu odbywała się w złotych, przy czym pozostała część kwoty kredytu oraz raty kredytowe były obliczane na podstawie kursu sprzedaży waluty CHF, powiększonych o marżę sprzedaży waluty przez bank. Metoda określania marży banku nie została sprecyzowana we wspomnianej umowie.

Źródło: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/tsue-wydal-wyrok-w-sprawie-kredytow-frankowych-w-polsce/2j8e1w8

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »